Chế phẩm sinh học Trichoderma Bacillus| Nông nghiệp hữu cơ

85.000 

Chế phẩm sinh học bao gồm bào tử nấm Trichoderma spp và vi khuẩn Bacillus spp, có khả năng phân giải mạnh cellulose, tinh bột, protein, pectin. Giúp cải tạo đất, phục hồi và bảo vệ bộ rễ phát triển tốt và kích thích cây trồng phát triển mạnh.

Còn hàng